#

 

ПРОГРАМА

ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

«УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ МОНТЕССОРІ»

на період 2010-2014 рр.

Експеримент проводиться на базі Київської пілотної школи Монтессорі І ступеня – дошкільного навчального закладу з поглибленим вивченням англійської мови, підпорядкованій Управлінню освіти Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації.

Науковий керівник - Жебровський Борис Михайлович, перший заступник міністра освіти і науки України.

Відповідальний   керівник   -  директор   школи Монтессорі І ступеня – дошкільного навчального закладу з поглибленим вивченням англійської мови  -   Михальчук   ТетянаПетрівна.

Мета експерименту: удосконалити зміст, методи, форми і умови втілення в життя української моделі початкової школи Монтессорі для дітей віком від 6 до 10 років.

 

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес вільного саморозвитку учнів початкових класів в умовах спеціально підготовленого навколишнього середовища.

Предмет дослідження: зміст, форми, умови організації навчально-виховного процесу в початкових класах Київській пілотній школі Монтессорі.

Актуальність теми:

Інноваційні процеси, що відбуваються сьогодні у всіх сферах суспільного життя України, не могли обійти і систему освіти. В сучасному українському суспільстві освіта починає виконувати нову функцію: із способу навчання і розповсюдження знань вона перетворюється у спосіб інтеграції у світову культуру, виступаючи одночасно засобом гуманізації відношень між людьми. Відповідно при формуванні законодавчої бази реформування освітньої галузі взято курс на демократичність, засуджується авторитарна педагогіка, пропагандується принцип толерантності, принцип дитиноцентризму, принцип індивідуалізації освіти та особистісного підходу до кожної конкретної дитини.У зв'язку з цим актуальним і своєчасним є відродження у сучасних умовах однієї з найяскравіших гуманістичних систем – системи Марії Монтессорі.

Основні концептуальні принципи педагогічної системи Монтессорі, яка відома з 1907 року,  залишаються актуальними для сучасної української освіти та інтеграції її в європейську і світову освітню спільноту.

 

Контакти

м. Київ, вул. Ентузіастів 1/5

т.  (044) 295-18-29

e-mail:  montessori-school@ukr.net